Magazine:Weekly Play Boy
Japanese title:週刊プレイボーイ
Edition:2011 / No. 25
Publication date:2011-06-20
Previous edition Next edition

PersonPagesPhotographer
Shinoda Mariko8Watanabe Tatsuo
Oshima Yuuko7Fujishiro Meisa
Kuroda Arisa4Kurashige Satoshi
Sugihara Anri4Nakamura Noboru
Murakami Yuri4Kuriyama Shusaku
Yamauchi Suzuran4